Forside  |  
 | 

Information om ...Information om ...

Retten til Liv ...Retten til Liv ...

Følg Retten til Liv:Følg Retten til Liv:

CitatCitat

"Den store tragedie er ikke de onde menneskers brutalitet, men de gode menneskers tavshed"

Martin Luther King

 

RETTEN TIL LIV kæmper for de ufødtes ret til at leveRETTEN TIL LIV kæmper for de ufødtes ret til at leve

Historiker: Fri abort har gjort livet ringereHistoriker: Fri abort har gjort livet ringere

Hør foredrag, oplæg og debat fra Retten til Livs årsmøde i Holstebro

Hør historiker Lau Sander Esbensens oplysende og fængende foredrag om abortens moderne historie, hvor særligt én pointe stod stærkt, nemlig at abortens aftryk i vor tid er, at livet ikke i sig selv har nogen værdi eller mening. Dermed har den fri abort skabt det problem, man ønskede at løse. Selve livet er blevet ringere.

Hør også paneloplæg om visionen for et samfund uden fri abort og vejen dertil, samt den livlige debat, der fulgte efter. Årsmøde 2015

AKTUELT FRA IND- OG UDLANDAKTUELT FRA IND- OG UDLAND

28.03.15: THE EYES OF A CHILDNoémi Association, der har lavet denne tankevækkende lille film, ønsker at ændre den måde samfundet ser på mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Formålet er at få os til at se på disse mennesker på en positiv måde, respektere deres værdighed og bringe dem glæde og lykke.

23.03.15: Abortsøgende: "Ultralydsbilledet og hjerteslagene satte alt i et nyt lys". Norske Ane troede, at hun havde gennemført en medicinsk abort, uden at nogen fik noget at vide. Men menstruationen kom ikke tilbage. Kæresten blev involveret, og Ane blev igen undersøgt. "Ultralydbillederne og hjerteslagene gjorde, at alt blev set i et nyt lys. Ikke mindst, at vi nu var to om det", siger Ane, der valgte at beholde sit barn.

21.03.15: Abortkulturen er under forandring. I 70'erne pralede rødstrømperne med deres aborter og den frihed, det gav. I dag er abort ikke noget, man er stolt af - det er blevet en privatsag. "Etikkens generobring af abortdebatten er ikke udtryk for en skævvridning, men for en helt nødvendig nuancering af en handling, der i årtier er blevet simplificeret og politiseret - ikke mindst af kvindebevægelsens rettighedstænkning", siger historiker Lau Sander Esbensen til Kristeligt Dagblad

21.03.15: Being different, It's normal. Spred denne video på World Down Syndrome Day 21. marts.

17.03.15: Årsmøde: Foredrag, oplæg og livlig debat om vejen væk fra fri abort. Over 100 mennesker var mødt frem, da Retten til Liv satte abortlovens historie på dagsordenen. Se klip fra dagen.

17.03.15: Nordmand narrede sin ekskæreste til at abortere og skal nu seks år i fængsel. Han snød sin ekskæreste til at spise abortpiller, så hun tabte sit barn.

13.03.15: EU-parlamentet forsøger igen-igen at definere abort som en menneskeret. En rapport, "som opfordrer EU og dets medlemsstater til at anerkende adgang til sikker og lovlig abort, som en umistelig rettighed for piger og kvinder”, er netop blevet stemt igennem i EU-parlamentet! Selv om dette ikke ændrer på de enkelte landes suverænitet i spørgsmålet, så ligger det langt uden for EU’s egentlige beføjelser at vedtage en sådan anbefaling på vores fælles vegne.

12.03.15: Forældre er ved at sige farvel til dødfødt søn, men så sker der et mirakel. Se den dejlige historie om parret, der ikke opgav deres for tidligt fødte søn.

06.13.15: Sarah vil altid savne det barn, hun aborterede.
For fem år siden ændrede en uønsket graviditet alt for Sarah Hussain. 'Det barn jeg ventede var unikt. Og lige meget hvor mange børn jeg får, vil det aldrig være hende', siger hun til Kristeligt Dagblad.

06.03.15: Kunne have haft fire børn i dag, tre blev valgt fra. Inger Hansen har fået foretaget tre aborter. I dag vil hun gerne være med til at sætte fokus på de psykiske følger af abort. "Jeg håber, min historie kan være med til at hjælpe andre. Så flere kvinder må turde lytte til deres hjerte,” siger hun. Læs også: Øget fokus på psykiske problemer efter abort.

05.03.15: Abort skal være et vigtigt valgtema. DR Østjylland var med på trykkeriet GP-tryk, da fem tusind STEMFORLIVET.DK-flyers blev trykt.

05.03.15: Høring om støttesamtaler mandag 9. marts i Aalborg
Formålet med høringen er at belyse og diskutere, hvordan rådgivningen af gravide, der overvejer abort, kan blive bedre. I panelet deltager politikere, sundhedspersonale og repræsentanter fra private organisationer bl.a. jordemor Hanne Rønne fra Retten til Livs bestyrelse.

05.03.15: Chiles abortforbud redder både kvinder og børn. Chile er det levende eksperiment, der viser, at abortforbud og kvindesundhed fint forenes. Da Chile fik fri abort i 1931, steg mødredødeligheden dramatisk i løbet af få år til 989,2 pr. 100.000 fødsler for herefter at falde jævnt. Da Chile i 1989 afskaffede fri abort, var dødeligheden således faldet til 10,8 pr. 100.000 fødsler, men i løbet af de næste 20 år med restriktiv abortlov faldt den yderligere til 0,39 pr. 100.000 fødsler. Forskerne fandt, at den enkeltårsag, der havde størst indflydelse på kvindernes helbred, var deres adgang til uddannelse. Læs mere: Melisa Institute

05.03.15: Ny abortkamp i EU. Deltag i protesten. Der skal foregå to kritiske afstemninger i EU-parlamentets samling i Strasbourg 10 - 12. marts. Begge drejer sig om retten til abort. En tidligere resoulution fra 2013 har ellers stadfæstet, at sager vedrørende abort hører under de enkelte medlemslande. Men nu forsøger Eu-parlamentets abortlobby igen at indføre aborttvang i EU. Deltag i den elektroniske underskriftindsamling til forsvar for medlemslandes ret til at beskytte deres ufødte borgere.

27.02.15: Sverige: Jordemødre tvinges til at medvirke ved abort.  Kristen svensk jordemor må arbejde i Norge, fordi hun hjemme i Sverige tvinges til at medvirke ved abort. Jordemoderen har uden held klaget til diskriminationsombudet og tager nu sagen videre til den Europæiske menneske-rettighedsdomstol, der i 2010 vedtog en resolution, der stadfæster, at ingen skal tvinges, holdes ansvarlige eller diskrimineres for at nægte at udføre, huse, assistere ved eller henvise til en abort.

20.02.15: Samtale om abort med studerende rykker holdninger. I starten af samtalen siger den studerende, at han ikke selv bryder sig om abort, men at han på den anden side ikke vil blande sig i, hvordan andre forholder sig. Men ved at få lov til at gøre rede for sit standpunkt kommer den studerende frem til, at det ikke hænger godt nok sammen for ham. Et fint eksempel på, hvordan man ved samtale kan rykke holdninger. Se samtalen her:

19.02.15: Lille stramning af abortlov i Spanien. Den spanske konservative regering, der trods valgløfter manglede modet til at beskytte alle ufødte ved lov, forsøger nu at klinke skårene i forhold til den store spanske pro-life-vælgerskare. De foreslår, at den meget liberale spanske abortlov begrænses, så børn under 18 år kun kan få abort, hvis forældre giver deres samtykke (svarende til dansk lov). Et trist og dramatisk dyk i ambitionsniveau.

08.02.15: Fri abort under dække af FN's hjælpearbejde. Kampen for fri abort smugles med ind i FN's hjælpearbejde. Danmark spiller en aktiv rolle - med Kron-prinsesse Mary som frontfigur.

04.02.15: Mia og Marius var selv børn, da de fik barn. Mia var 14, og tanken om at blive mor var helt fjern for hende. Men lille Hannah blev født, og i dag – ni år senere - er det, som var så svært, blevet vendt til en solstrålehistorie. Læs den skønne beretning fra Norge.

02.02.15: Ingen undtagelser - heller ikke ved voldtægt! 'Den eneste måde at vælte abortloven på er at fjerne undtagelserne,' skriver Norma Mccorvey, der selv blev gravid efter voldtægt. I Michigan har kvinder, som hende kæmpet for lovens beskyttelse af både den gravide og af barnet, og staten endte med at indføre en antiabortlov uden undtagelser. Besøg også organisationen: Living Exceptions

29.01.15: 70 år efter Auschwitz kører propagandamaskinen stadig. "Tankevækkende, at de mest forhadte meninger tilhører kristne, der fremhæver bibelske principper. Det oplevede abortmodstanderne i hetzen mod korsmarken ved Hedensted. Og den 20-årige Mikael Brorson fik det for nylig at føle efter et indlæg mod fri abort i Politiken. ”Jeg er blevet kaldt ’kvindehader’ og opfordret til at ’krybe tilbage i mit middelalderhul’. Aldrig har jeg fået så mange svinske mails”, fortæller han i flere lokalaviser." Bodil Lander, Udfordringen

25.01.15: Alle advarede mig om at få børn, men glemte at fortælle mig dette. Da Jenny Gerson blev gravid, stod folk i kø for at fortælle hende, hvor svært livet fremover ville blive. I et indlæg på Huffington Post undrer Jenny sig over de mange “advarsler” og slutter: “De skulle have advaret mig om, at det at blive mor ville ændre alt, men at jeg aldrig ville have lyst til at tage tilbage og besøge mit “gamle” jeg, ikke engang i et sekund. De skulle have advaret mig om, at mit liv ville blive så rigt, smukt og tilfredsstillende, at jeg ville kigge tilbage på, hvad jeg havde før, og tænke: ‘Stakkels mig. Jeg kendte hende ikke endnu’.”

20.01.15: Bortadoption - den oversete mulighed. Marissa, der selv er adopteret, fortæller her om sin taknemmelighed og glæde ved livet. I dag arbejder hun for at unge pressede gravide må finde modet til at vælge livet for deres børn i stedet for abort: The Heroic Gift of Being Adopted.

19.01.15: Hvis Martin Luther King Jr. var i live i dag ville han bekæmpe abort lige så glødende, som han bekæmpede racismen, skirver hans niece, Alveda King i en ny bog om sin onkel.
“One of my uncle's most oft-quoted proclamations comes from his 1958 book, Stride Toward Freedom: 'The Negro cannot win...if he is willing to sell the future of his children for his personal and immediate comfort and safety.' While he spoke this in a civil-rights context, this is an irrefutably pro-life statement,” she wrote. “In his 'Letter from Birmingham Jail,' Uncle M.L. underscores this sentiment by speaking out against 'such ancient evils as infanticide,' yet another clear indication that he never would have come out in favor of the institutionalized killing of unborn children.”

06.01.15: Et godt råd kan ændre det hele. Darby's historie. Darby blev gravid som 16 årig og gennemgik alle de kaotiske tanker og følelser en sådan situation indebærer. Men nogle kloge ord fra hendes gynækolog fik afgørende betydning. Hør hendes historie.

06.01.15: Ny t-shirt med Mother Teresa citat. Køb en t-shirt med Mother Teresas kendte citat:

“It is a poverty to decide that a child must die so that you may live as you wish”

(Det er fattigt at beslutte, at et barn må dø, for at du kan leve, som du vil.) T-shirt fås i flere farver og modeller. Pris: 100 kr

Læs mere og bestil: T-shirts

05.01.15: Dømt til abort af lægerne, i dag et år gammel. Vandet gik i uge 20 og moderen blev over de næste uger igen og igen forsøgt overtalt til at få en abort - men nægtede. Hende søn, Jett Morris, overlevede de næste fire uger i livmoderen, blev født for tidligt, men sund og rask og kan nu fejre et års fødselsdag.

03.01.15: Trillinge forældres virkelighed: Slå den tredje ihjel! 'Så sad vi der og skulle beslutte, om vi ville slå et af børnene ihjel'. Vordende trillingeforældre stilles i midt i glæden over det nye liv overfor det groteske spørgsmål: Skal vi slå en af de tre ihjel? Den lægelige begrundelsen er, at to har større chancer for at overleve uden mén end tre. Med 15.000 aborter hvert år er man for længst kommet overens med det etisk problematiske ved denne kliniske aflivning, der kaldes fosterreduktion. Læs om forældrene, der valgte alle sine tre børn.

01.11.14: Tusindvis af ufødte børn behandles stadig som affald.

Derfor rejste Retten til Liv Allehelgensdag 1. nov. en SKROTSKULPTUR  på 4x4x4m lavet af nedtagne kors fra Korsmarken. Vi vil minde Danmark, om at tusindvis af danske børn stadig dør i en abort hvert eneste år. De skrottes, ligesom Korsmarken blev skrottet.

Læs mere: Korsmarkskrot. Se også: 16000.dk. Se indslag fra TV syd.

Find tidligere nyheder i nyhedsarkivet:

2014

2013 (Korsmarken og Chooselife-kampagne, septmber/oktober)

2012

2011